Familieopstelling

Is een familieopstelling iets voor mij?

Zelfs als je bij jezelf je schaduwzijden hebt verlicht met jouw eigen licht en aandacht, kan het zijn dat je tegen een hardnekkig stukje aanloopt, wat je niet opgelost kunt krijgen bij jezelf.

Dan kan het zijn, dat je tegen een stukje bent aangelopen dat te maken heeft met het grotere geheel waar jij ook deel van uitmaakt, namelijk je familiesysteem.

Dan is het tijd  om met behulp van jouw aandacht heling en orde te brengen in een systeem dat  uit evenwicht is, waardoor jij niet vrij bent om je levensenergie in te zetten voor jezelf, naar eigen keus en behoefte.

 

Wat is een familieopstelling eigenlijk?

Alles is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar.

De leden van een familie vormen een systeem, een geheel, zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

Net zoals de sfeer en de gebruiken van een land nergens staan omschreven en toch heel duidelijk aanwezig zijn, gelden er in een familie-systeem ook wetten en gebruiken, die nergens omschreven staan en toch heel duidelijk gelden. Je voelt een heel andere sfeer in Frankrijk dan in Spanje of Engeland. Voor elke familie zijn deze wetten en gebruiken anders. Dit voel je wanneer je kennismaakt met een familie.

Een algemene wet die geldt is de Wet van de liefde. Deze wet zorgt ervoor dat ieder lid van een familie gezien en ingesloten wordt in de familie. Ongeacht zijn daden of zijn lot. Voor de meeste familieleden is dit makkelijk om te doen. Voor sommige andere is dit minder vanzelfsprekend.

Wanneer familieleden zijn buitengesloten, of hun lot niet wordt gezien en gerespecteerd, zorgt de Wet van de liefde ervoor dat zij toch worden opgenomen in het systeem.

Echter, dit gebeurt dan op een niveau wat voorbij gaat aan het bewuste weten en handelen.

Zo kan het gebeuren dat je als kind wordt geboren in een familie en dat onbewust  jouw energie stroomt naar een familielid dat is buitengesloten op het bewuste niveau.

Dit zorgt ervoor dat jij gebonden bent aan een bepaald familielid, zonder dat jij dit weet.

De Wet van de liefde regelt dat een deel van jou energie toestroomt naar het ongeziene familielid. Met andere woorden, op onbewust niveau geef jij jouw aandacht en energie aan dit familielid.

Omdat dit onbewust gaat, kun jij hier niet in ingrijpen, en gaat jouw energie, tenminste voor een deel, op aan een familielid, en jij weet nergens van. Ondertussen kom jij niet vooruit in het leven, het lukt je niet je leven vorm te geven zoals jij wenst.

Met een familieopstelling wordt de dynamiek in een familiesysteem zichtbaar en transformeren ongewenste, onbewuste energiestromen in gewenste.

 

Het principe van de familieopstelling, hoe het werkt

In een familie-opstelling worden deelnemers die familieleden voorstellen (niet de familieleden zelf!), fysiek opgesteld in een fysieke ruimte. Dit zijn de representanten. Door plaatsing van representanten in de ruimte wordt duidelijk hoe familieleden zich tot elkaar verhouden. De dynamiek in het familie-systeem wordt zichtbaar.

Anders gezegd, het wordt uit het onbewuste gehaald en vormgegeven in de ruimte. Wie staat dicht bij elkaar, wie neemt afstand? Wie kijkt elkaar aan en wie niet? Wie heeft interesse in elkaar? Wat speelt er tussen familieleden? Welke gevoelens ervaren de representanten? Wanneer mensen zich niet verbonden voelen, staat er misschien iets in de weg? En wat is dat “iets” dan? Een persoon misschien? Een gebeurtenis? Onder leiding van een geschoolde en ervaren begeleider worden de juiste vragen gesteld en wordt de orde hersteld.

Familie-leden die hun verantwoordelijkheid niet namen, zien in hoe zij andere leden van de familie hiermee belasten en hoeveel leed dit veroorzaakt. Zij krijgen wat nodig is om hun verantwoordelijkheid alsnog te nemen. Vaak is dit een eigenschap of steun van ouders die zij zelf ook nodig hadden maar niet kregen.

Familie-leden die niet gezien waren worden alsnog gezien en erkend in hun lot. Dit geeft veel rust, en maakt het overbodig om op onbewust niveau energie te blijven vragen. Het is naar het bewuste vlak gehaald. Vaak gaat het hierbij om doodgeboren kinderen of kinderen die maar heel kort hebben geleefd. Het is nog maar sinds kort dat wordt erkend, dat deze kinderen een volwaardig individu zijn en een volwaardige plaats verdienen in onze familie. In vroegere generaties was hier veel minder aandacht voor, of helemaal geen aandacht. Deze kinderen verdienen echter een plaats en door de Wet van de liefde krijgen zij deze ook. Bewust of onbewust.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. De gebeurtenissen en de oorzaken zijn zo divers als het leven zelf. Daarom is elke familie-opstelling uniek, en zorgt de belegeider voor begeleiding op maat in het herstellen van de orde. Er ontstaat rust en evenwicht in het systeem, ieder individu heeft zijn eigen plaats, wordt gezien en gerespecteerd.

Ieder individu heeft nu vrije beschikking over zijn energie en kan deze gebruiken om zijn eigen leven en levensdoelen vorm te geven.

Ervaring niet vereist

Je kunt deelnemen als vragensteller: de opstelling draait dan om het thema dat jij inbrengt. Ook kun je meedoen als representant: je krijgt dan een rol als familielid. Beide rollen brengen inzicht in je eigen leven. Ervaring is niet vereist, iedereen is welkom.

 

Individuele familieopstelling

Tegenwoordig doe ik alleen nog individuele familieopstellingen, in mijn praktijk. Hierbij ben jij als client samen met mij als enige aanwezig in mijn praktijk, en begeleid ik jou door de hele familieopstelling heen.

De resultaten zijn minstens net zo krachtig, bijzonder en transformerend als bij een opstelling met representanten.

Er is meer ruimte voor inzicht en heling van bepaalde stukken die in de client zelf spelen en niet zozeer met het familiesysteem te maken hebben. 

Daarnaast ervaren clienten voordeel van meer privacy.